2023 március 25. szombat
- Hirdetés -
KezdőlapKözéletÖn sem szokott emlékezni 200 millió forint elköltésére?

Ön sem szokott emlékezni 200 millió forint elköltésére?


RÖVIDEN

Az október 22-i testületi ülésen Király Róbert kérdést intézett a polgármesterhez. Az után érdeklődött, hogy a kertvárosi csatornázási projektet a polgármester október 7-én valóban lezártnak nyilvánította-e a teljesítési igazolás aláírásával? Ez azért fontos kérdés, mert a képviselő szerint láthatóan még nincs kész a munka, hiszen a területen még dolgoznak a munkások.

Ebben az esetben viszont október 7-től napi 750 000 Ft kötbér illetné a várost, ami a mai napig már több, mint 13 millió forint! Ha a polgármester október 7-én aláírta a teljesítésigazolást, akkor a város elesett ettől a pénztől! (De mi késztette a polgármestert, hogy aláírja, ha még nincs kész a munka? Miért fosztotta meg a várost napi 750e Ft bevételtől?). Ha nem írta alá, akkor jön-e a pénz a vállalkozótól és mire lesz elköltve?

A polgármester azt válaszolta, hogy nem emlékszik, hogy 2 hete aláírta-e az igazolást, de szerinte igen.

Ez meglepő, mert regnálásának legnagyobb beruházásáról van szó. Ilyenre szokás emlékezni.

Vajon miért ez a bizonytalankodás? Vajon mi nem stimmel a történettel?


2020.október 22-én Testületi ülést tartott az Önkormányzat, melyen több kérdést tárgyaltak/szavaztak meg a képviselők. Többek között napirendi pont volt a szociális városrehabilitációs pályázat beadása, az óvodafejlesztés során felmerülő talajcsere költségének önkormányzati büdzséből való fedezése, de ingatlaneladások, szociális bérlakások kérdése is. (Ezekről később majd bővebben értekezünk).

Az ülés utolsó 10 percében Király Róbert képviselő kért szót és tett fel kérdést a polgármesternek a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatban (ő annak a körzetnek a képviselője, ahol a munkálatok folynak, így napi szinten találkozik a problémával).

Bár elsőre nem tűnik nagy horderejű dolognak, mégis az! Nagyon is az! Nézzük miért?

Egy gyors összefoglaló a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének pályázatáról:

2017. júliusában Kalocsa város önkormányzata a kertvárosi csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésének érdekében elindult egy EU-s pályázaton.

Ez a pályázat sikeres volt, a város 200 millió forintból valósíthatja meg a fejlesztést., ezt a pénzt  100%-ban az Európai Unió adja.

2019. októberében a kivitelező is kiválasztásra került a VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató Kft. személyében, aki a munkát nettó  149 518 313, (brutto 189 888 258 Ft) vállalta. 

A szerződés megköttetett, a munka elindult. Azonban a befejezéshez közeledve egyre több lett az elégedetlen lakó, így 

2020. szeptember 3-ra a polgármester a projekt lezárása előtt Lakossági Fórumra hívta az érintett terület lakosait. Ezen a fórumon elhangzott, hogy szeptember 7-én indul a projekt műszaki átadása-átvétele, mely 30 napig tart. Ezalatt az idő alatt a kivitelező minden addig feljegyzett hibát kijavít, “ellenkező esetben beáll a szerződés szerinti késedelmi kötbér veszélye a vállalkozó irányába, […] ezért október 7-vel legkésőbb minden ilyen hiányzó dolognak a helyére kell kerülnie.” – Boromisza Viktor (Városüzemeltetési osztályvezető)  

Az erről a kijelentésről készült felvételt az alábbiakban tekintheti meg (39:10-től). A fentiekben ezt idéztük:

Mindez tehát azt jelenti, hogy 2020. október 7-én a vízelvezető-fejlesztési projekt lezárul, az Önkormányzat a teljesítésigazolás aláírásával elfogadja az elvégzett munkát, további elvárása nincs a kivitelező felé a jövőben. Ezután a vállalkozó már benyújthatja a végszámlát (ami csak a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be). Végül megkapja a teljes 150 millió forintot. 

Egy ideális világban ez így is történik. De a valóságban bármikor becsúszhat valami probléma. Az ilyen helyzeteket szabályozza a megkötött vállalkozási szerződés, mely világosan rendelkezik például arról, hogy mi történik akkor, ha a kivitelező nem végez időben a munkával?

A mi esetünkben a szerződés 65. pontja ezt így szabályozza: A Vállalkozónak késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a a késedelem időtartamára.

Egy gyors kalkuláció: október 7. óta eltelt 17nap. 

A kötbér összege naponta a vállalkozási díj 0,5%-a, azaz  747 600 Ft

Tehát, ha a vállalkozó nem végzett október 7-ig a munkálatokkal, akkor onnantól naponta majdnem 750 000 Ft-ot kell fizetnie az önkormányzatnak egészen addig, míg el nem készül mindennel*

Ezek alapján a vállalkozónak eddig több, mint 12 millió forintot kellett utalnia az önkormányzatnak, és az összeg minden egyes nap duzzad.

Nos, ezek tükrében nézzük meg a testületi ülésen történt rövid kérdezz-feleleket:

Király Róbert a következő kérdést intézte a polgármesternek:

A kertvárosi csapadékvíz-elvezető rendszer pályázatának a teljesítés igazolását Ön fogja aláírni / vagy már aláírta, ezért Önhöz szólna a kérdésem. A lakossági fórumon elhangzott az, hogy a műszaki átadás-átvétele szeptember 7-én megkezdődött és ez 30 napig tartott, hogy a feltárt hibákat orvosolni tudja a pályázó. Én a körzetemet járva még a múlt héten is találkoztam dolgozó emberekkel, tehát az október 7-i határidő véleményem szerint lejárt, illetve láttam olyan hiányosságokat, ami azt sugallja nekem,hogy a vállalkozó ezt még nem fejezte be. […] Azt szeretném tehát megkérdezni polgármester úrtól, hogy aláírta-e már a teljesítésigazolást? Ha igen, véleményem szerint nem volt befejezett a pályázat. Ha nem, akkor a pályázatban szereplő napi 750e Ft kötbért az önkormányzat felé fizeti-e a vállalkozó?

Dr. Filvig Géza polgármester válasza:

“Most erre nem tudok választ adni, hogy a teljesítés igazolást aláírtam-e vagy sem? Most itt jegyző úrtól kérdeztem. Egy nap 80-100 dokumentumnak az aláírását teszem meg […] meg fogom adni Önnek, hogy aláírtam-e vagy sem. De van egy olyan sejtésem, hogy igen”

(Az alábbi videón 52:54-től)

Nos, miért is érdekes a fent idézett kérdés-felelet?

  1. Ez volt az utóbbi idők egyik legjelentősebb pályázata és a jelenlegi polgármester regnálása alatt talán ekkora projekt még nem is volt.  Ennek ellenére a polgármester nem emlékszik arra, hogy 2 héttel ezelőtt aláírta-e a 150 millió forintos szerződés lezárását és ezzel a kifizetés engedélyezését? Ez hihető?
  1. Ha aláírta október 7-ig, úgy, hogy még mindig folyik a munka, akkor miért tette? Miért mondott le a város nevében több, mint 12 millió forintról? Amely összeg ráadásul naponta 750ezer forinttal még növekszik is?
  1. Ha nem írta alá, és a vállalkozó fizeti a napi 750e Ft-os kötbért, akkor mi lesz a befolyó összeg sorsa? Nem lehetne-e az előre be nem tervezett helyreállítási munkákra fordítani?  

A polgármester válaszából ítélve – mely szerint nem emlékszik, hogy aláírta-e, de úgy sejti, hogy igen – az aláírás valószínűleg megtörtént. Király Róbertnek a kérdésre 15 napon belül fog írásban válaszolni (az még 15 x 750ezer Ft).

Reméljük van meggyőző magyarázat arra, hogy miért nem fontos a városnak napi 750 000 Ft?

Megkérdeztük Király képviselő urat, Ő hogyan használná fel a kötbért:

“A hozzám beérkező panaszok és a lakossági fórumon elhangzottak alapján rengeteg olyan igény, és hiányosság merült fel, amelynek teljesítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a munkát befejezettnek mondhassuk, viszont költségei nem voltak bekalkulálva. A kötbér ily módon lehetőséget ad a terület rekonstrukciójára. Az ott lakók plusz feladatait kiválthatná, amiket koruk, vagy anyagi lehetőségeik miatt nem is tudnának teljesíteni. Így létre jöhetne egy egységes városkép a kertvárosban is, hiszen ott legalább olyan fontos, mint a főutcán”

*A kötbér mértéke maximum 40x 750e Ft lehet, azaz 40 nap csúszás után már nem emelkedik.

A cikkben található adatok, dátumok a kalocsa.hu oldalon közölt információkból és a testületi ülésekről, közmeghallgatásokról készült közvetítések anyagából származnak.

Az alábbi fotók 2020. október 25-én készültek.

1 hozzászólás

Comments are closed.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

LEGNÉPSZERŰBBEK

Legfrissebb kommentek