Kezdőlap Közélet Dr. Bagó Zoltán szubjektív beszámolója a képviselőtestület első éves munkájáról – 3....

Dr. Bagó Zoltán szubjektív beszámolója a képviselőtestület első éves munkájáról – 3. rész

Dátum

Dr. Bagó Zoltán, kalocsai független képviselő egy 57 pontból álló “szubjektív beszámolót” készített, melyben a képviselőtestület első éves munkáját mutatja be, rávilágítva számos furcsaságra, pénzügyi visszásságra és a döntések hátterére, melyek csak nehezen jutnak el a nagy nyilvánossághoz.

Mivel a beszámoló meglehetősen hosszú, így azt több részletben kezdtük közölni. Az első 16 pontot itt találja, a második 16-ot itt. Az alábbiakban további 16 pontot olvashat.

 1. Balogi József előterjesztése a vagyonnyilatkozatok közzétételéről szólt. A sajtó anno részletesen elemezte az ügyet. Én a magam részéről sajnáltam, hogy a – nyilvánvalóan politikai célzatú – ügyet kissé slendriánul fogalmazták meg, ezért módosító indítvánnyal próbáltam korrigálni és jogszabályszerűvé tenni azt…természetesen sikertelenül. Előbb Simon Z. adta elő a hivatal által gyártott felkészítő anyag alapján „jogásziaskodó” és minden bizonnyal „saját” gondolatait a hibás, az átgondolatlan és a szakszerűtlen jelzők használatával, majd Filvig Oscar díjas alakítással drámai hangú hozzászólásban Borsodozott (nekem cigányozásnak tűnt, de nézzék meg a felvételeket és Önökre bízom) egyet, majd „negyedik generációs családi ékszerek”-ről beszélt, illetve arról, hogy ne ezen csámcsogjon a város lakossága. Végig az volt az érzésem, hogy a kecskeméti kommunikációs tanácsadók által legyártott és betanult „vezérszónoklat”-ot hallunk. Én mindenesetre a mai napig nem értem, hogy a kampányban hangoztatott mézesmázos ígérgetések és képmutató álszenteskedés után miért tört ki ez a páni félelem, miért döngölték bele ennyire ingerülten, dühösen és gőgösen Balogit a földbe. Transzparenciáról papoltak, de közben takargatnak. Arrogánsan és gúnyosan. Sajnos most kezdik kimutatni a foguk fehérjét ?
 2. Tárgyaltuk a helyi Értéktár Bizottság második félévi beszámolóját is. A törvényi kötelezettség leginkább Romsics Imre „középszerű és feledhető” (ZS.K.I) munkásságának egy sokadik stációja. De valakinek ezt is meg kell csinálni….
 3. 2020. februárjában az 1. napirendi pont volt a 2020-as költségvetés. Az anyag néhány kötelező jogszabályi hivatkozásból, szöveges kiegészítésekből, és – nem túl részletes, de elég ravaszul összevissza elbújtatott – táblázatokból áll. Az látszik rajta, hogy ez még nem teljesen az új vezetés anyaga, de a Hivatal és a pénzügyi osztály már elkezdte beépíteni a különböző politikai igényeket. A polgármester 9 percben vezette fel az általánosságokat, majd Szabó Balázs kérdezett rá a Folklórfesztivál elmaradására és a kátyúzásra, valamint Király Róbert – igen bátortalanul – az iratanyag méretére. 15 perc alatt ezen is túljutottak, majd Filvig és Szabó kb. 10 percig folytatott személyeskedésektől sem mentes, már már tragikomikus vitát a 2 millióval 18-ról 20 millióra emelkedett sporttámogatásról és a TAO-ról. 2 millió forintról? Ezek után az ülés 45. percében Kalocsa Város 6.1 milliárd forintos költségvetését a jelenlévő 10 képviselő teljes egyetértésben, tehát az ellenzéki városatyákkal együtt, (7 képviselő kérdés és észrevétel nélkül) megszavazta! No de nézzük meg mit is? Próbáljunk olvasni a sorok között! A helyi lakájmédiának az volt a legfontosabb, hogy „VALAMENNYI KALOCSAI, 65 ÉV FELETTI LAKOSNAK BIZTOSÍTJÁK IDÉN IS A HÚSVÉTKOR ÉS KARÁCSONYKOR FOLYÓSÍTANDÓ 5000-5000 FORINTOT.” Ez nagyon helyes! De! Nézzük meg, mire is megy el úgy 150 millió forint, hogy arra a többi képviselőtársam a füle botját sem mozdította…Dr Filvig Géza juttatása 9.783.000 Ft/év, Simon Zoltán juttatása 7.862.000 Ft/év. Ők ketten többe kerülnek, mint a teljes Képviselőtestület (16.2 M) összességében. Ha ehhez még hozzászámoljuk a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja 6.529.000 Ft-ot, könnyen kiszámítható, hogy a pártkatonák, párttagok (jobb és baloldalon egyaránt) több mint bruttó 37.000.000 Ft-ba kerülnek évente! Figyelemreméltó, hogy (K32) Kommunikációs szolgáltatásokra 7.723.000 Ft van beállítva, (K322) Egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 363.000 Ft, az „atomerőművel kapcsolatos magazin terjesztés megbízási díj” jogcímen pedig valaki még további 1.212.000 Ft-ot is kap. (K342) Reklám- és propagandakiadások 100.000 Ft, (K34) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 264.000 Ft. Tehát évente bruttó 9,6 millió megy el kommunikációra. Önök szerint ez kinek a zsebébe vándorol? A beruházásoknál (K6) 6.252.000 Ft az informatikai szoftverek és eszközök beszerzése, valamint (K321) 7.360.000 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele. Menő egy hely az ahol több mint havi 1 millió megy el csak IT-ra. Kinek? Mire? Ott ahol szociális tűzifára 1,7 milliót költünk el egész évben!
 4. Orvosi ügyeletre határozatlan időre (!) a Morrow-Medical Zrt.-vel áll szerződéses viszonyban a Város, akik az OEP-finanszírozáson felül még 20Ft/lakost is kapnak havonta. Ez egy budapesti, félmilliárdos, erre szakosodott cég, aki mögött az Inter-Ambulance Zrt. áll 2 milliárdos árbevétellel. A tulajdonosi körhöz kapcsolódik továbbá az Emergency Service Kft még 1.5 milliárddal. Sorra nyerik az ilyen közbeszerzéseket. Ki van ez találva kéremszépen… Qui prodest? Kinek az érdeke? Magam felháborító hanyagságnak és/vagy nemtörődömségnek tartom, hogy rajtam kívül az összes képviselő megszavazta az előterjesztést. Eszerint a Morrow Medical Zrt. az állami finanszírozáson felül további 35Ft/fő/hó összeget kért, mert “a finanszírozás érdemben 2006. óta nem változott, sőt, a lakosság fogyásával folyamatosan csökkent” (…) a NEAK finanszírozás pedig “önmagában nem fedezi az ügyelet működésének költségeit”!De kérdem én.
  – Ezt 2009-10-ben, amikor belevágtak a tulajdonosok a vállalkozásba, akkor nem tudták?
  – Hány milliárdos árbevétele van a cég, és a mögötte lévő cégeknek összesen?
  – A tulajdonosok mit csinálnak az évi többszázmilliós profittal, ami az interneten fellelhető?
  – Milyen veszteségről beszélnek?
  – Fizet e a cég a hétvégén és ünnepnapokon is dolgozó nővéreknek több pénzt?
  – Igaz -e, hogy az asszisztensek ezekben a nehéz időkben sem kapnak többet 540-620 Ft-nál magasabb órabért, miközben a pesti cég helyi helytartója éppen Görögországban szeretne nyaralót venni?
  – Igaz-e, hogy Kákonyi István és dr Körmendy Szabolcs barátjáról van szó? Ezért szólalt fel a vitában – támogatólag – a doktor Úr?
  – Igaz-e, hogy a cég környékbeli vezetője havi 1.5 M Ft-nál is többet keres, miközben Kalocsa városa még 6M Ft-ot ad évente az állítólag veszteséges, de a cégadatok szerint évi többszázmilliót fialó cégnek?
  – Igaz-e, hogy egy kötcsei céges nyaralóban pattannak ki az önkormányzatokat pumpoló ötletek?Mindezek ellenére a testület 9 igen és az én nem szavazatommal 30Ft/fő/hó összeget, adott a cégnek, így 6 millió Ft kiadási előirányzatot állítottak be a költségvetésbe.
 5. Az önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata költségeinek a megállapítása is megtörtént. Tudják ez a pénz melyik orvosé?
 6. Tudják Önök, hogy a (K6,K7) felújítások előirányzatnál a 26.871.000 Ft vízvezeték felújítás, 6.350.000 Ft pedig akna fedőlapok és víznyelő rácsok szintre helyezése szerepel. Ki csinálja? Nem drága ez egy kicsit? Miközben kátyúzásra 20 M, betonutak és földutak javítására és karbantartására viszont csak 0 Ft van beállítva?
 7. Tudják Önök, hogy ún. dologi kiadásban (K3) míg a közterületen felmerülő gyommentesítésre (Ökopont iroda, Kishalas tér, Kubikus park, Csillás park, 48-as tér, Vajas sétány) 0 azaz nulla forint lett megszavazva, addig pl. szívó-rágó rovargyérítésre 440.000 Ft, a közterület felügyelőknek munkaruha 572.000 Ft, szúnyoggyérítésre 660.000 Ft, gyommentesítő permetezésre a kerékpárutaknál 1.000.000 Ft, utcanévtáblák pótlására 1.270.000 Ft, a bátyai úti kerékpáros fahíd karbantartására 1.270.000 Ft, rágcsálóirtásra 1.430.000 Ft, a településtisztasági feladatok magasabb szintű ellátására pedig 4.276.000 Ft lett beállítva! Önmagukban egyenként gondolják csak végig a tételeket kérem! Mennyi az annyi?
 8. Tudják Önök, hogy ún. beruházásban (K6) az 51-es – meszesi út gyalogátkelőhelynél a sárga villogóra 1.778.000 Ft, környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv 2.794.000 Ft, Szent István út fásítás I. ütem 7.532.000 Ft a terek felújítására (Eperföld-Dózsa sarok-termelői piac, Belvárosi iskola előtt) 7.800.000 Ft, Szent István út fásítás II-III-IV. ütem 22.284.000 Ft. Több mint 42 milliót költünk ezekre a – kétségtelenül fontos és megalapozott – projektekre. De! Gondolják csak végig. Reálisak ezek az árak?
 9. Napirend volt az Ivóvíz Társulás, ahova – nem meglepő módon – szintén a Polgármester megy be.
 10. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba Pécsi Vivien ment be. Az ismert hírek miatt sajnos ezt a testületet nem sok siker jellemzi, valljuk be.
 11. Február végén a KFC-től “elvont” a város 4.165.000 Ft-ot, és az bekerült a tartalékba. Emellett 5.5 M Ft-ert vettünk egy új Skodát, tűzifára és élelmiszertámogatásra pedig átcsoportosítottunk 400.000 Ft-ot. A polgármester személyes – hivatali – gépkocsi használatát azonban továbbra sem tárgyalta a testület…
 12. Napirenden volt a temetőben a veszélyes urnafalak kiváltása, és 120 új férőhely kialakítása 2.831.000 Ft-ért. Az nem derült ki, hogy helyi vállalkozó kapja e meg a megbízást. 
 13. A Covid utáni kényszerszünet miatt csak 2020. júniusában ült össze ismét a Testület. Ekkor a 2. pont volt a költségvetés módosítása. 10 igen mellett csak én nem szavaztam meg, mivel:
  – a Covid elleni védekezésre hivatkozva az állam súlyos összegeket vont el a várostól, és így nem látom garantáltnak, hogy a hangzatos választási ígéreteket a többség finanszírozni tudja, sőt! Rövid időn belül a város likviditása igen meggyengült.
  – Egy májusi polgármesteri határozat alapján a Mahart részére számlázott parthasználati díj 20%-kal csökkent. Ez 2.188 millió forint mínusz. Miért?
  – Szinte az összes intézményünkben a májusi normatíva pótfelmérés miatt milliós nagyságrendekben kellett csökkenteni az előirányzatokat. Csak a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) előirányzata pl. 10.164 millió forinttal csökkent! Nem ez volt a szép új jövő ígéretében!
  – A Hivatal, az Óvoda, a Közétkeztetés és a MűvKözpont megszorítása összesen 41,2 millió forint. Kíváncsi vagyok, hogy akkor miért kellett volna nekünk 4 millióért Halott Pénz koncert a Paprika Napokon, amihez még 2 millióért színpadot is kellett volna majd építeni…Nonszensz…De azóta azért szerveztek mást, hogy költhessenek…
  – A Kormány áprilisban elvonta a várostól a gépjárműadóból rá eső részt. ez több mint 62 millió forint! Kalocsa velük erősebb lett akkor? 
  – Mindezek ismeretében a Hivatal kétségbeesve várta a július közepéig lezajló Államkincstári pályázatot, hiszen összességében már majd 200 millió forint hiányzott ahhoz, hogy a tavalyi kampányban elhangzott ígérethalmazt, valamint az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait megnyugtatóan finanszírozni lehessen. És még 1 év sem telt el…
 14. Napirenden volt a 2019-es zárszámadás (a költségvetés végrehajtása). Itt is a 10 igen és az én tartózkodásom lett az eredmény. Nem látom át, továbbra sem megoldott vagy csak egyszerűen sokallom ugyanis a
  – belterületi utakkal, hidakkal kapcsolatos anyagbeszerzések, karbantartási és egyéb szolgáltatásokra költött 33.636 millió forint effektív elköltését
  – a közterületi fásításra költött 19.479 milliót
  – a nyári diákmunkára és az autómentes napra költött 5.247 milliót
  – a sétáló utcai máltai kereszt mészkő lapjainak a helyreállítására költött 4.91 milliót (!)
  – és az illegális hulladéklerakók felszámolására költött 3 milliót (!)
 15. A 2019 évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést a testület 10 igennel és az én tartózkodásommal fogadta el. Azért nem szavaztam meg, mert
  – kiderült, hogy az intézmények belső ellenőrzési feladatait külső (hartai) szolgáltató megbízási szerződés alapján látja el, a hivatali belső ellenőr mellett/helyett
  – a Hivatalban hiányoznak szabályzatok
  – a szabályzatok iktatása nem teljes
  – a Közétkeztetési Intézményre nem terjed ki a hatályos számlarend, és nincs közbeszerzési szabályzata. A 2016/2017-es tanév normatíva elszámolást alátámasztó dokumentumok még nem teljesek, ezek pótlása és a dokumentumok rendszerezése még mindig csak (!) folyamatban van. Az intézmény pedig csak részben felel meg a 2011. évi CXII. tv 1. számú mellékletének – 9 éve (!)
  – a Szociális Központnál nem a gazdálkodási szabályzatban szereplő aláírás minta alapján történik az utalványozás
  – a fenti két intézmény vonatkozásában nem megfelelő a honlapon megjelent közzététel
  – az Önkormányzatnál, a Hivatalban és az intézményeknél is előfordult, hogy az elszámolásra kiadott előlegekkel nem számolnak el 30 napra
  – az ún. Közmunkaprogramban már 2018-ban tártak fel hiányosságokat. Ennek utóellenőrzése kapcsán kiderült, hogy a készletek nyilvántartása továbbra sem teljeskörű, a helyszíni ellenőrzések dokumentálása nem történt meg a munkanaplóban, és nem került szabályozásra hogy egy-egy programban hány ilyen típusú ellenőrzést kell végezni. A raktáros munkaköri leírásában nem szerepel továbbá a raktárosi feladatok végzése és felelősségvállalási nyilatkozattal sem rendelkezik! A Közfoglalkoztatási Vezető munkaköri leírásában nem szerepel a Közmunka program keretén belül a készletek kezelése, nyilvántartása, és felelősségvállalási nyilatkozatot ő sem tett. A nyitott térben tárolt dolgokat naponta ellenőrzik, de nem dokumentálják le. A Dacia Dokker felhasznált üzemanyag elszámolása nem jogszabályszerű! A túlfogyasztásról és annak kivizsgálásáról nem küldtek szakmai javaslattal ellátott jelentést az illetékes részére. (Szankció?) Az üzemanyag felhasználás így összességében nem a valós felhasználást mutatja!
  Bár kérdésemre a Jegyző Úr próbálta elbagatellizálni a fentieket – és megígérte természetesen a hibák kijavítását –, magam igen-igen csodálkozom azon, hogy aki elolvasta az anyagot, miért szavazta azt meg. Ha meg valaki el sem olvasta … az vessen magára. De szerintem Kalocsa ennél többet érdemel!
 16. Idén júniusban a 6. napirendi pont volt a Polgármester veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseinek az áttárgyalása. Dr Filvig Úr 108 határozatot hozott és 2 rendeletet alkotott. Király Róbert képviselőtársammal ketten nem szavaztuk meg a beszámolót, a többiek viszont igen. Én azért nem, mert
  – Dr Filvig a műfüves pályakefe és rugós gereblye beszerzésére elfogadta egy fóti cég 1.377.952 Ft + Áfa ajánlatát. Magam ugyanerre a gépre találtam 639.992 Ft + Áfa, 1.305.000 Ft + Áfa és 3784 euro-s árajánlatot is. Szóval kis odafigyeléssel/alkudozással szerintem ez olcsóbb is lehetett volna.
  – Dr Filvig saját hatáskörben általánosan és egységesen elengedte a város tulajdonában lévő szolgáltatói, vendéglátóipari és kereskedelmi tevékenységet végző bérlőknek 4 hónapra a bérleti díj felét, volt akiknek pedig az egészet. No de kiknek? (Önök szerint Török Feri melyik kategória?) Ezzel nem csak a valóban rászoruló néhány kalocsai mikrovállalkozónak kedvezett – helyesen, hanem feleslegesen és helytelenül támogatott helyi és környékbeli nagyvállalkozókat is, akiknek a többszázmilliós árbevételeik mellett nincs szükségük szerintem néhány százezer adófizetői forintra. Vagy tévedek?
  – Dr Filvigék – kb. féláron – eladták a Vagyon Kft 3 db használt IFA tehergépkocsiját, egy Peugeot Expert gépkocsit, egy pótkocsit, egy fűnyírót, egy ágdarálót, és egy szerelőállványt összesen bruttó 1 millió forintért. Ezen azonban valaki/k csókos kaszálhatott, hiszen csak a 3db IFA ér minimum (!) ennyit – de állapottól függően akár a sokszorosát is – a használtautó.hu szerint. Így a minimum 3-400 ezret érő Expert és a többi „apróság” már tiszta haszon volt valaki(k)nek. Önök közül hányan szeretnének így vásárolni?
  – Dr Filvig tudomásul vette és hozzájárult ahhoz, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosító frissen megmelegedett ügyvezetője Jéri Tamás már március elején felélessze az eddig alvó Kalo-Info Bt-jét. Nem összeférhetetlen, de az adatfeldolgozással, web-hoszting szolgáltatással, és többek között napilapnyomással is foglalkozó cég „fűalatti” feltámasztása – egy a kampányban aktív, majd „politikai kinevezett” új cégvezető esetén – bizonyára roppant fontos volt mindkét Úr számára.
  – Tovább bővült az ovális iroda udvartartása, most a Hivatal SZMSZ-ének a módosításával a Hatósági és Ügyviteli Osztályon a Hatósági csoportból a Titkársági csoport részére került átadásra egy fő státusz.
  – Dr Filvig – kérelemre – elengedte 4 hónapra a repülőtér kifutópályáját bérlő cég bérleti díjának a felét. A cég mögötti, az igazán fontos és valós tevékenységet végző cég több mint 300 milliós árbevételt termel egy évben…No comment.
  – Hasonló – véleményem szerint „pofátlan” dolog, hogy a Szent István téri Látogató Központot üzemeltető Kft. bátyai ügyvezetőjének a bérleti díj elengedésére beadott kérelme. Itt a fizetendő 4 havi közüzemi hozzájárulást engedte el a Polgármester Úr! Mintha nem bírta volna el azt a pár ezer forintot…

Folytatjuk…

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

A legnépszerűbbek

Indulhat a Paks-Kalocsa híd építése

Hivatalosan is eredményt hirdettek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) által kiírt tenderen, amellyel a Kalocsa és Paks között épülő új Duna-híd...

Győzött Dr. Vincze András. Hogyan tovább?

2020. szeptember 20-án időközi választás volt Kalocsán melynek előzményeiről korábbi cikkünkben már beszámoltunk. A választási eredményeket az urnazárás után viszonylag hamar lehetett...

Véget ért a választás. A győztes Dr. Vincze András

Városunkban a mai napon időközi választást tartottak. A 7. választókörzetben járultak a lakók az urnákhoz, hogy a Jánosi György visszalépésével megüresedett helyre...

„Nem igaz, hogy senki nem marad ellátatlanul” – nyílt levet írt az aneszteziológus

"Több mint tízezer szabad ágyunk van, ha romlana a helyzet a lélegeztetőgépek rendben vannak, a kórházi kapacitások szinte korlátlanul állnak rendelkezésre, ellátatlanul...

Szél Bernadett: Az ország megérett a változásra!

Véget ért a manipulációs ívek gyűjtése, a Hadházy Ákos és Szél Bernadett szervezte tiltakozás eredményeként 260 ezer ív gyűlt össze. A gyűjtést...