2023 szeptember 23. szombat
KezdőlapVárosházaTörvényességi intézkedés megtétele nem indokolt

Törvényességi intézkedés megtétele nem indokolt

Ezen a hírportálon megjelent egy cikk, amit dr. Filvig Géza teljesen tévesen a sajátomnak nevezett, viszont annak helyreigazítását tőlem kérte. Ígéretemnek eleget téve ezért itt, a hírportál hasábjain válaszolok és Polgármester úr kérésének megfelelően ismertetem Önökkel, hogy a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárást lefolytatta, és megállapította, hogy törvényességi intézkedés megtétele nem indokolt.

A határozatot tejes terjedelmében itt olvashatják: link

A cikk címe “Törvénytelen lehet több polgármesteri határozat Király képviselő szerint”, ami már címében is utal arra, ill. összefoglalta, hogy miért fordultam a Kecskeméti Kormányhivatalhoz. Ez a szerv a képviselő-testület elsőfokú legitim szerve, akinél törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményeztem, hogy vizsgálják ki a 3 szóban forgó, még vészhelyzeti jogrend alatt meghozott polgármesteri döntést.

Idézzük fel, mik is voltak ezek? Álláspontom alapján – amit kifogásként is beterjesztettem – a polgármester döntései nem voltak halaszthatatlanok, így nem elégítették ki a szükségesség és arányosság elvét, ami indokolhatta volna, hogy ezeket a döntéseket a testület jóváhagyása nélkül, egyszemélyben, a vészhelyzetben hozza meg.

159/2020 határozat – Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft (KIK) alapítása link

Kapaszkodjanak, az objektivitás látszatát sem akarták fenntartani, mert egyetlen indoklás a Polgármester úr válasza, melyet egyszerűen bemásoltak. Itt még nincs vége, az indoklás szerint a KIK megalakításának sürgősségét a híd megépítése és a várható beruházások koordinálása teszi halaszthatatlanná. Tulajdonképpen úgy tűnik, mintha fővállalkozóként a KIK építené a hidat és irányítaná az ehhez kapcsolódó beruházásokat…… érzik az egész helyzet szürrealitását.

Részlet a Kormányhivatal válaszleveléből

202/2021 határozat – Közművelődési feladatok átszervezése link

Az elutasítás indoklásánál mindjárt Önmagával ellentmondásba is került a kormánymegbízott, mivel azzal érvelt, hogy a határozat csak elvi döntésnek minősül, mivel az EMMI-nek is támogatni kell az intézkedést, de egyébként azt már korábban támogatta. Ha kell hozzá hozzájárulás, akkor rögtön adódik a kérdés, hogy akkor anélkül törvényes-e róla határozni?

Részlet a Kormányhivatal válaszleveléből

Mert ahhoz kétség ne férjen, ez egy határozat volt, pontos utasítások, határidők, és felelősök megnevezésével, a tervezet szó és annak szinonimája még nyomában sem bukkan fel.

Ha olvassuk tovább a levelet, feltűnik mindjárt olyan érvelés, ill. tény, amit az elbírálás során nemes egyszerűséggel figyelembe sem vehet a joggyakorlat, hiszen azok a határozat utáni időszakban történtek, így azok a körülmények nem befolyásolhatták a meghozott döntést. A határozat május 21-én született, így az utána történtek vizsgálata (Polgármester június 7. levele, majd az EMMI válasza, az augusztusi testületi-ülés) teljesen abszurd. Ez olyan, mintha a polgármesternek hivatalos jövőbelátással rendelkezne, és azt a döntésénél előre figyelembe is tudta venni.

Részlet a Kormányhivatal válaszleveléből

Az indoklás legabszurdabb és legcinikusabb része pedig az, amikor felhívja a kormánymegbízott a figyelmemet arra, hogy lehetősége lett volna a (kormánypárti többséggel rendelkező) testületnek bármelyik döntést hatályon kívül helyezni. Itt jegyzem meg szándékosan 1 határozatban szavaztattak le velünk 348 határozatot és 18 rendeletmódosítást.

Részlet a Kormányhivatal válaszleveléből

203/2021 határozat – Kalocsai Polgármesteri Hivatal átszervezése link

A kormánymegbízott itt viszont semmi tényt nem vizsgált, pedig ne felejtsük el, ez nemcsak (egy sajnálatos haláleset és egy szülés miatti) egy egyszerű létszámcsökkentés volt. Ezenkívűl két régi, 20 éve a hivatalban dolgozó (a korábbi aljegyző és egy referens, akiktől az okok felfedésére nem kaptam felhatalmazást) lábára útilaput kötöttek. Ez egy tényleges átszervezés, azaz létszámcsökkentés, amiről nem dönthetett volna egyszemélyben a polgármester, de a költséghatékony működés mögé ezt el lehetett bújtatni és ehhez a Kormányhivatal persze asszisztált is.

Részlet a Kormányhivatal válaszleveléből

Ez a határozat és benne lévő indoklások jól mutatják, hogyan működik közre a 11 éve folyamatosan elhatalmasodó és mindent bekebelező Nemzeti Együttműködési Rendszer (röviden NER) a jogállamiság szisztematikus leépítésében. A megyei kormányhivatalokat a rendszer kiszolgálóival töltötték fel. Így nem csoda, hogy a kormányhivatali határozat kerül minden objektivitást, téves véleményt fogalmaz meg, időrendben későbbi tényekre alapoz

Jogtisztelő emberként – jogorvoslati lehetőség híján – ezt a döntést kénytelen vagyok elfogadni és tiszteletben tartom, még ha – fent ismertett okok miatt – nem is értek egyet vele.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

LEGNÉPSZERŰBBEK

Legfrissebb kommentek