2024 július 24. szerda
KezdőlapKözéletA kórházkiürítés margójára

A kórházkiürítés margójára

Nagy port kavart a portálunkon május 20-án megjelent, a kalocsai (és országos) kórházkiürítéssel kapcsolatos cikk (a cikket itt találja Kórházkiürítés Kalocsán (is)). Ebben egy kalocsai lakossal készítettünk interjút, akinek 89 éves, magatehetetlen édesanyját küldték haza a kalocsai kórházból a járványhelyzettel összefüggő kórházi ágyfelszabadítások miatt.

Akkor megígértük olvasóinknak, hogy kérdéseket teszünk fel a kórháznak az ágyfelszabadításokkal kapcsolatban és cikkünket folytatjuk.

Ígéretünkhöz híven megkerestük a kórházat a következő levéllel:

Tisztelt Főigazgató-helyettes Asszony!

A 6300.hu online médium által megjelentetett „Kórház kiürítés Kalocsán (is)” című cikk számos kérdést fölvetett a kalocsai emberek részéről, melyeket ezúton továbbítok Önnek. Tisztelettel kérem, hogy a közvélemény tájékoztatása céljából szíveskedjék ezekre a kérdésekre válaszolni. A kétségek és bizonytalanság eloszlatása céljából szívesen készítenénk egy interjút a jelenlegi helyzetről.

Kérdések:

 • Mennyi ágyat szabadítottak fel a koronavírus-járványra való felkészülés címén?
 • Mikor lehet újból befogadni a kórházi ellátásra szoruló idős betegeket is?
 • A hazaadott betegek sorsát nyomon tudták-e követni, esetleg segíteni a segítségre szorulókat?
 • Mi alapján választották ki, hogy kit küldenek haza, és a döntés kinek a kompetenciája volt?
 • Milyen támogatást tudtak nyújtani a hazaadott betegek hozzátartozóinak a gondozásra vonatkozóan?
 • Támogatja-a valamiben a kórház a hozzátartozókat a gondozás megkönnyítése érdekében?
 • Van-e lehetősége a hozzátartozóknak segítséget kérni a kórháztól akár tanácsadásban, akár a gondozáshoz szükséges kellékek tekintetében?
 • Van-e tudomásuk a hazaküldés után súlyosbodó állapotú betegről?
 • Kellett-e koronavírusos beteget ápolni a kórházban?
 • Van-e a kórházban olyan díjköteles szolgáltatás, melynek keretében hosszabb távon is ellátják a betegeket?
 • Díjköteles-e a krónikus osztályon történő ápolás?

Kalocsa, 2020. május 21.

Tisztelettel: Bolváriné Gärtner Anikó”  

Szintén május 21-i dátumozással kaptunk egy levelet a kórháztól, miszerint

„jelenleg Miniszteri utasítás szerint a kórház a betegellátással kapcsolatban semmiféle fórumon nem nyilatkozhat…”,

így kérdéseinkre sem kaphatunk választ.

A levelet nem közölhetjük, mivel a főigazgatóhelyettes-asszony kifejezetten megtiltotta a kommunikálhatóságot (a levelet szerkesztőségünkben iktattuk). Tagadták viszont benne az interjúalanyunk által elmondottakat, helyreigazításra szólítottak fel és az ügyi jogi útra terelését helyezték kilátásba, amennyiben kérésüknek nem teszünk eleget.

Kötelességemnek éreztem válaszolni, így a következő levelet küldtem el:

Tisztelt Főigazgató-helyettes Asszony!

A 6300.hu médiumban leközölt cikk egy riport, melynek felvétele természetesen szerkesztőségünkben megtalálható. A megjelenést követően telefonon megkeresett Dr. [***], aki jelezte, hogy személyét érzi sértve a riportban foglaltak miatt. Kérésére azonnal kivettük azokat a tartalmakat, amik az interjúban ugyan szerepelnek, de konkrét személyre, illetve osztályra utalhatnak. A riportban a Krónikus osztályra utalás is ezt a célt szolgálja annak pontos meghatározása nélkül, hogy melyik krónikus osztályról van szó. A cikk egyéb tartalmát változtatás nélkül közöltük, azt nem írtuk át.

Felhívnám szíves figyelmét, hogy – ahogy az a nevek elhallgatásából, a pontos kórházi osztály kihagyásából is látszik – a riport célja nem a Kalocsai Kórház támadása, hanem rámutatni a koronavírus-járvány miatti gyors minisztériumi intézkedések következményeire, amik országosan bénították meg az egészségügyet, így egy országos állapotot tükröznek. A Kalocsai Kórház jelenlegi szerepében az országos intézkedések áldozata, biztos vagyok benne, hogy a kórházi dolgozók sem értenek egyet az ágykiürítésekkel és ennek következményeivel.

Állítását, miszerint a cikk „a valóságtól távol rugaszkodott” vitatom. Az interjú teljes felvétele mellett interjúalanyom édesanyjának hazaszállítása, továbbá az interjúban elhangzottak (pl. ökölnyi dekubituszok a testen) kép és videófelvételekkel lettek rögzítve. Ha sajnálatosan jogvitára kerülne a sor, akkor az interjú valóságtartalmát a megnevezett felvételek bizonyítják. Emellett interjúalanyom ragaszkodik neve felvállalásához mind a nyilvánosság, mind a hatóságok előtt, amennyiben ez szükségesnek ígérkezik. E levél írásával egyidejűleg felkeressük továbbá az érintett betegszállítókat is, hogy megerősítsék a riportban foglaltakat.

Amennyiben a riportban foglaltakkal nem ért egyet, ahhoz hozzáfűzni valója van, egy interjú keretében hálásan fogadnánk észrevételeit. Szándékunk a nyilvánosság teljes körű tájékoztatása, ezt segítené, ha egy beteg és hozzátartozója nézőpontja után a kórház is megszólalna az adott ügyben. Az interjú a mellékelt kérdések sorvezetésével folyna. Amennyiben ideje nem engedi a személyes találkozást, hálásan fogadjuk írásbeli válaszát is, amelyet természetesen változtatások nélkül közölnénk.

Amennyiben Önnek a telefonos kapcsolattartás kényelmesebb vagy egyszerűbb, nyugodtan keressen a fenti elérhetőségen. Jövő héten pénteken, június 5-én mindenképpen megjelenik egy cikk a „Kórház kiürítés Kalocsán (is)” című megjelenés lezárásaként, vagy folytatásaként. Addig is várom szíves válaszát.”

És újból a korábbi kérdések következtek.

Miután erre a megkeresésre már nem érkezett válasz, sajnos nem áll módunkban a kórház álláspontját közölni.

Az azóta eltelt bő két hétben számos információ érkezett olyan emberektől, akik szintén a kórházkiürítés elszenvedői. Van olyan beteg, akit kénytelenek voltak visszaszállítani, mert rossz állapota miatt képtelenség volt az otthoni ellátás, másik beteg – hozzátartozói ember feletti erőfeszítésének köszönhetően – hála Istennek jól van, és sajnos vannak, akik már nem élnek.

Az országban számos hasonló esetről szólt a média. És számtalanról csak egy-egy Fb-os bejegyzés, vagy annyi sem. Talán nem véletlen, hogy a Magyar Helsinki Bizottság Strasbourgi pert indított, az országos kórházkiürítés okán az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Nem maradhat ugyanis következmények nélkül, ha egy európai állam segítség nélkül hagyja polgárait.

Cikkünk nem a kalocsai kórház ellen szól, az ott található esetleges szabálytalanságok vizsgálata nem kompetenciánk és feladatunk.

(Eddigi személyes tapasztalataimról a sürgősségi, a járóbeteg ellátás és anyukám stroke utáni kezelése kapcsán is csak szuperlatívuszokban beszélhetek. Tökéletes ellátásban volt része, és ott semmiféle egyéb elvárást nem tapasztaltam, a gyógyulás után hálám jeléül egy nagy adag saját készítésű croissant vittem az osztályra, aminek nagyon örültek az ott dolgozók.)

A kórházi ágyak „felszabadítása” központi utasításra történt, amit a helyi kórház vezetésének is teljesítenie kellett, különben könnyen a székesfehérvári és a budakeszi kórházigazgatók szomorú sorsára juthattak volna. Csak a Jóisten tudja, hányan maradtak szakszerű ellátás nélkül, hányan haltak meg idő előtt, és emberhez méltatlan körülmények között.

Az emberek jók! A cikk olvasása után kedves olvasónk adományt küldött interjúalanyunknak, és kezdeményezése nyomán többen csatlakoztak, csatlakoztunk, és egy komoly összeget tudtunk átadni a nehéz helyzetben lévőknek. Köszönjük a jóságot!

Sajnos mivel a másik félnek – önhibáján kívül! – nem áll módjában kérdéseinkre válaszolni, melynek következtében valós párbeszéd nem alakulhatott ki a publikum előtt, így egyelőre olvasóink csak a mi olvasatunkban értesülhetnek a történésekről, illetve saját tapasztalataikra hagyatkozhatnak. Reméljük, ez nem marad mindig így és a kalocsai lakosok kérdésére megszülethetnek a válaszok a kórház részéről. Ha igen, azonnal közöljük!

1 hozzászólás

 1. Érzem, hogy a jelenlegi helyzetben nem fog válaszolni a főigazgató-helyettes. Ezekre a kérdésekre a főigazgató is csak részben vállalkozna. Az intézkedések miniszteri utasítások alapján lettek kikényszerítve, ellentmondást nem tűrően, állásukat veszélyeztették, akik ellenvéleményt fogalmaztak meg meg akkor is, ha közben végrehajtotzák az utasításokat.

Comments are closed.

Előző cikk
Következő cikk
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

LEGNÉPSZERŰBBEK

Legfrissebb kommentek